Regulamin

Katalog Firm Polskich - bazafirmdarmo.pl

Uwaga: to nie jest katalog stron, ani katalog ogłoszeń ! Dodajemy profil działalności firmy.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis bazafirmdarmo.pl służy do zamieszczania wizytówek firm nie łamiących polskiego prawa
2. Przeznaczeniem serwisu jest umożliwienie osobom prywatnym i firmom z regionu, którego dotyczy serwis ogłoszeniowy, bezpłatne publikowanie, oraz bezpłatne przeglądanie ogłoszeń drobnych za pomocą sieci Internet.
3. Zamieszczenie przez użytkownika w serwisie ogłoszenia, jest równoznaczne z oświadczeniem, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
4. Do umieszczania ogłoszeń w serwisie uprawnione są wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

II. ZASADY ZAMIESZCZANIA WIZYTÓWEK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

1. Aby opublikować ofertę na łamach serwisu należy posiadać działającą skrzynkę e-mail, której poprawny adres należy podać.
2. Zamieszczenie podstawowej oferty jest bezpłatne. Można dodatkowo wykupić opcje takie jak: wyświetlanie oferty na stronie głównej i w menu, promowanie oferty w kategorii, wyróżnienie oferty na liście poprzez pogrubienie, oraz możliwość dodania większej ilości zdjęć i plików do oferty.
3. Opcje dodatkowe podlegają opłacie w wysokości określonej w Cenniku Usług ustalonym przez Serwis.
4. Ceny dostępne są na podstronie cennik, oraz po dodaniu oferty.
5. Opłaty za opcje dodatkowe dokonuje się poprzez wpłatę środków bezpośrednio na konto właściciela serwisu bazafirmdarmo.pl
6. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez jego użytkowników, a jego rola ogranicza się jedynie do umożliwienia nawiązania kontaktu między kontrahentami.
7. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść ofert, zawartość linków podanych w treści ogłoszenia, ani ewentualne szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji.
8. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność.
9. Serwis bazafirmdarmo.pl nie odpowiada za treść zamieszczanych ofert i reklam, ani za wiarygodność danych zamieszczanych przez użytkowników.
10. Wszelkie treści i materiały użytkownik publikuje na własną odpowiedzialność i jednocześnie wyraża zgodę na publiczne ich udostępnienie.
11. Odpowiedzialność za treść oferty i dołączonych zdjęć ponosi wyłącznie autor ogłoszenia.
12. Zabrania się dodawania ofert zawierających treści obraźliwe, pomawiające, czy też szkalujące wizerunek osób trzecich.
13. Treść oferty należy wpisać w odpowiednie pola formularza. Pola oznaczone * (gwiazdka) należy wypełnić obowiązkowo. Wypełnienie pozostałych jest dobrowolne.
13a.Każda oferta dodana może być do jednej kategorii lub podkategorii.
13b.W tytule oferty zabrania się wstawiania dopisków typu: TANIO!, SUPER CENA!, OKAZJA! Etc.
13c.W tytule zabrania się wstawiania wykrzykników.
13d.Używanie CAPS LOCK (wielkich liter) w tytule, oraz w treści oferty - jest zabronione. Wyjątkiem są tu nazwy własne.
13e.Wstawianie treści oferty w całości większą czcionką jest zabronione.
13f. Wstawianie samych linków/ odnośników do innych stron jest zabronione/
13g.Wstawianie w treści ofert wielokrotnych powtórzeń wykrzykników jest zabronione.
13h.Maksymalna długość tytułu to: 50 znaków bez spacji.
13i. Minimalna długość ogłoszeń to: 300 znaków bez spacji.
14. Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji wpisanych ofert w szczególności do dodawania spacji w długich ciągach literowych
15. Użytkownik podając dane takie jak adres e-mail, numer telefonu itp. zgadza się i chce żeby zostały opublikowane w serwisie. Użytkownik sam decyduje o celach i środkach przetwarzania ww. danych, użytkownik jest administratorem danych w tym zakresie.
16. Serwis bazafirmdarmo.pl ogranicza się jedynie do umożliwienia przechowania podanych danych, w celu udostępnienia ich innym użytkownikom serwisu. Podane dane dostępne są tylko na stronach serwisu do momentu skasowania oferty, w którego treści były zawarte.
17. Serwis bazafirmdarmo.pl nie bierze odpowiedzialności za awarie techniczne, błędy, utratę danych, ani za niedostępność Serwisu spowodowane wadliwym działaniem hostingu lub działaniem siły wyższej.
18. Serwis bazafirmdarmo.pl nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
a) to w jaki sposób i do jakich celów dane tj. adresy e-mail, numery telefonów itp. opublikowane w serwisie przez ogłaszającego, zostaną wykorzystane przez podmioty trzecie Użytkownik powinien mieć świadomość, że treść każdej opublikowanej oferty (w tym podane numery telefonów, lub w sposób jawny adresy e-mail) zostanie zindeksowana przez wyszukiwarki internetowe, które mogą przez pewien czas przechowywać i udostępniać w wynikach wyszukiwań kopię oferty, nawet po usunięciu ogłoszenia z serwisu.
b) umieszczenie przez ogłaszającego danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych.

III. REKLAMACJE
1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana Serwisowi bazafirmdarmo.pl na adres e-mail:
2. Reklamacja powinna zawierać:
- dane Klienta umożliwiające kontakt z nim, oraz identyfikację jako Klienta,
- dane ogłoszenia umożliwiające jego identyfikację (numer ogłoszenia lub link do ogłoszenia)
- zarzuty Klienta,
- okoliczności uzasadniające reklamację,
3. Serwis bazafirmdarmo.pl obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w możliwie szybkim terminie, maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację, oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
4. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Serwisu bazafirmdarmo.pl przez podmioty, za które Serwis bazafirmdarmo.pl nie ponosi odpowiedzialności, Serwis bazafirmdarmo.pl przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zabrania się powielania i kopiowania treści z Serwisu.
2. Serwis bazafirmdarmo.pl zastrzega sobie możliwość rozsyłania komunikatów technicznych związanych z jego działaniem na adresy e-mail, które zostały wykorzystane do publikacji ofrt. Serwis nie wysyła do swoich użytkowników komercyjnych mailingów z reklamami produktów lub usług.
3. Wszystkie dane i informacje znajdujące się na stronach serwisu nie mogą być kopiowane i rozpowszechniane.
4. Serwis bazafirmdarmo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany wprowadzone w regulaminie obowiązują od momentu opublikowania go na stronie serwisu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10-03-2016r.

 

Powrót do strony głównej

Katalog ezoteryczny