Starostwo

Starostwa powiatowe

Starostwo powiatowe to urząd obsługujący starostę oraz organy powiatu.

Zadania starostwa powiatowego:
Organizację oraz zasady funkcjonowania starostwa określa regulamin organizacyjny uchwalany przez zarząd powiatu.

Do zadań właściwych merytorycznie pracowników starostwa należy m.in.:

obsługa administracyjno-biurowa rady powiatu i komisji rady,
obsługa administracyjno-biurowa młodzieżowej rady powiatu,
obsługa administracyjno-biurowa powiatowej komisji bezpieczeństwa i porządku,
wsparcie zarządu powiatu w wykonywaniu zadań powiatu,
wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia starosty,
wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia zarządu powiatu.

W stosunku do pracowników wykonujących zadania organizacyjne, prawne oraz inne związane z funkcjonowaniem rady, komisji i radnych, uprawnienia zwierzchnika służbowego wykonuje przewodniczący rady powiatu.

W mieście na prawie powiatu zadania starostwa powiatowego wykonuje urząd miasta.