Starostwa powiatowe

Starostwo

Starostwo powiatowe to urząd obsługujący starostę oraz organy powiatu. Zadania starostwa powiatowego: Organizację oraz zasady funkcjonowania starostwa określa regulamin organizacyjny uchwalany przez zarząd powiatu. Do zadań właściwych merytorycznie pracowników starostwa należy m.in.: obsługa administracyjno-biurowa rady powiatu i komisji rady, obsługa administracyjno-biurowa młodzieżowej rady powiatu, obsługa administracyjno-biurowa powiatowej komisji bezpieczeństwa i …