Fundacje

Fundacja

Fundacja to forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem. Fundacje są po stowarzyszeniach drugą co do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych. Fundacja jest zakładem, w odróżnieniu od np. stowarzyszeń, związków zawodowych, partii, samorządów zawodowych i innych …